Створення: 02.04.2012

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента – 15/06/2011

Загальними зборами акціонерів 15.06.11 прийнято рішення про збільшення ліміту кредитної угоди з ПАТ Банк «Фінанси та кредит», код ЄДРПОУ 26499505, адреса: м.Миколаїв, вул. Потьомкинська, 78. Додаткова угода від 15.07.11р. до кредитної угоди від 06.10.06. Вид кредиту: фінансовий. Сума кредиту 19 600,0 тис.грн., процентна ставка – 18,0%, термін дії кредитної угоди до 28.12.12. Умови повернення кредиту: шляхом перерахування коштів на відповідні ссудні рахунки згідно графіку зниження ліміту. У заставу передані: цілісний майновий комплекс ПАТ АЗ «САДА», обладнання  та товари в обігу. Дата одержання кредиту 19.07.11 у  розмірі 19 600,0 тис.грн., що становить 94,8 % вiд вартостi активів емітента на початок 2011 року. Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок 2011р., становить  – 1723,0 тис.грн. Цільове призначення коштів: поповнення обігових коштів товариства. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Михальчук Олександр Володимирович.