Створення: 27.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 24/03/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2017 звiльнений голова наглядової ради ПАТ АЗ «САДА» Чихун Анатолiй Миколайович, володiє 82,31% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 24.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2017 звiльнена член наглядової ради ПАТ АЗ «САДА» Калашнiкова Рита Iванiвна, володiє 0.00004% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 24.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано
Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2017 звiльнена голова ревiзiйної комiсiї ПАТ АЗ «САДА» Чихун Тетяна Iванiвна, володiє 17,36% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 24.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2017 звiльнений член ревiзiйної комiсiї ПАТ АЗ «САДА» Чихун Вiктор Миколайович, володiє 0,0008% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 24.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 24.04.2014 обраний головою наглядової ради ПрАТ АЗ «САДА» термiном на три роки Чихун Анатолiй Миколайович, володiє 82,31% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2017 обрана членом наглядової ради ПрАТ АЗ «САДА» термiном на три роки Калашнiкова Рита Iванiвна, володiє 0.00004% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2017 обрана головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ АЗ «САДА» термiном на три роки Чихун Тетяна Iванiвна, володiє 17,36% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2017 обраний членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ АЗ «САДА» термiном на три роки Чихун Вiктор Миколайович, володiє 0,0008% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2017 звiльнений гендиректор ПАТ АЗ «САДА» Михальчук Олександр Володимирович, володiє 0,00004% акцiй в статутному капiталi, на посадi перебував з 10.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 24.03.2017 обраний термiном до переобрання гендиректор ПрАТ АЗ «САДА» Михальчук Олександр Володимирович, володiє 0,00004% акцiй в статутному капiталi. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.