Створення: 24.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 24/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 24.04.2014:

  • звiльнений голова наглядової ради Чихун Анатолiй Миколайович, володiє 82,31% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 10.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнена член наглядової ради Калашнiкова Рита Iванiвна, володiє 0.0000% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 10.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Чихун Тетяна Iванiвна, володiє 17,36% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 10.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнений член ревiзiйної комiсiї Чихун Вiктор Миколайович, володiє 0,0008% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 10.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. мано.
  • обраний головою наглядової ради термiном на три роки Чихун Анатолiй Миколайович, володiє 82,31% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана членом наглядової ради термiном на три роки Калашнiкова Рита Iванiвна, володiє 0.0000% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана головою ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Чихун Тетяна Iванiвна, володiє 17,36% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Чихун Вiктор Миколайович, володiє 0,0008% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.