Створення: 26.04.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах – 27/04/2018

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «АЗ «САДА», які скликаються 27.04.2018р.

Станом на 23.04.2018р.:

  • загальна кількість акцій у випуску товариства – 24 134 700шт.;
  • кількість голосуючих акцій – 24 056 071 шт.