Створення: 19.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 24/04/2014

Публічне акціонерне товариство Акумуляторний завод “САДА” скликає загальні збори акціонерів 24.04.2014р. о 10.00 за адресою: м.Херсон, вул.Нафтовиків, 15а, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2013р.
 4. Переобрання наглядової ради та ревкомісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 18.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 24.04.14 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 41658/21530.
 • Основні засоби 19774/1638.
 • Запаси 16579/14242.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 5299/5601.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 6/5.
 • Власний капітал 12029/-3871.
 • Статутний капітал 1207/1207.
 • Довгострокові зобов’язання 17203/17606.
 • Поточні зобов’язання 12426/7795.
 • Збиток -2248/-5078.
 • Кількість акцій 24134700/24134700.
 • Чисельність працівників 89/89.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 52(1805) від 18.03.14